Bilder fra Øra Kafe - noen med god kvalitet andre ikke:-)

Se også våre album på Google Foto:
Her er et album med bilder fra kafeen: Gjester på Øra Kafe

Selv om kafeen er lagt ned er det fremdeles mulig å komme med bilder til denne siden.
Har du bilder du vil dele med oss fra kafeen så send dem til Webadmin Øra Kafe